ASUKASKYSELY ÄKÄSLOMPOLON KEHITTÄMISEKSI JA  KYLÄSUUNNITELMAN TEKEMISTÄ VARTEN

 

Hyvä Äkäslompolon kylän asukas!

Tällä pienellä kyselyllä kartoitetaan äkäslompololaisten ja kylässä toimivien yhteisöjen mielipiteitä omasta kylästä. Mitkä asiat Äkäslompolossa ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat parantamista? Kyselyllä haetaan vastauksia kyläsuunnitelman tekemiseksi. Kyläsuunnitelma on kyläläisten näkemys siitä, mihin suuntaan ja miten kylää yhdessä kehitetään. Kyläsuunnitelma laaditaan kylän toiminnan aktivoimiseksi ja kylän kehittämishankkeiden käynnistämiseksi. Vastaamalla osallistut oman kyläsi tulevaisuuden suunnitteluun!

Voit vastata kyselyyn yksin tai perhekuntana. Perheen nuorisolle on syytä antaa oma lomake täytettäväksi. Alueen yhdistyksille toimitetaan myös kyselylomake. Palauta täytetty kysely lähiaikoina tai viimeistään 30.9.2010 mennessä Vesa Pantsarille tai Heli Kaulaselle. Vastaukset voi lähettää myös s-postilla vesa.pantsar@pp1.inet.fi tai heli.kaulanen@luukku.com. Täytetyn lomakkeen voit jättää myös kyläyhdistyksen lukittuun postilaatikkoon Jounin kaupalle. Laatikko sijaitsee kyläyhdistyksen ilmoitustaulun yhteydessä Alkoa vastapäätä. Lisää lomakkeita voi tulostaa kyläyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta: www.äkäslompolo.fi

Kyselyn vastausten tiivistelmä esitellään loppuvuodesta kaikille kyläläisille avoimessa asukasillassa.

Yhteistyöterveisin Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar                                 Heli Kaulanen

Puheenjohtaja                              Sihteeri

 A. VASTAAJAN/VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

A1. Kyselyyn vastaamiseen osallistui tällä lomakkeella taloudestamme ___ henkilöä.

A2. Asun vakituisesti Äkäslompolossa___. Olen täällä töissä____. Minulla on Äkäslompolossa mökki____. Edustan yhdistystä (yhdistyksen nimi) _________________________________.  Kuulun yhdistykseen (yhdistyksen nimi) _________________________________________.    Olen kylästä kiinnostunut matkailija ____. (Merkitse rasti X vaihtoehtoihin). 

B. KYSYMYKSIÄ KYLÄN NYKYISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA  

1. Millainen on mielestäsi kylän ilmapiiri? Onko kylällä yhteistoimintaa ja talkoohenkeä?

  Miten yhteistoimintaa voitaisiin parantaa, jos tarvetta on?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Mitkä ovat mielestänne kylän valtit? Mainitkaa kolme myönteistä asiaa:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Mainitkaa kolme asiaa, jotka kaipaisivat parantamista:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Minkälaista yhteis- tai harrastustoimintaa toivot tai mihin olisit valmis osallistumaan?

____________________________________________________________________

 

5. Mitä palveluita kaipaat kylälle?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Olisitko valmis maksamaan näistä palvelusta? ____ kyllä _____ en

 

6. Olisitko valmis ryhtymään tuottamaan jotakin palvelua kylällä? Mitä? (esim. perhepäivähoitaja)  

___________________________________________________________________

7. Äkäslompolon palveluista, tapahtumista ja kylällä toimivista yrittäjistä on saatavissa tietoa

o Hyvin

o Kohtalaisesti

o Heikosti

 

8. Millä tavalla toivoisitte saavanne tietoa kylän tapahtumista ja palveluista?

o kotiin jaettavilla tiedotteilla

o kylän kotisivujen kautta (www.äkäslompolo.fi) tai sähköpostilla

o paikallislehden seurapalstailmoituksista

o yhteisissä asukasilloissa

o muuten, miten _______________________________________________________

 

9. Mitä harrastustoimintaa nuoret tarvitsisivat lisää?  

____________________________________________________________________

10. Miten koulutoimen aluetta tulisi kehittää?

____________________________________________________________________

11. Mitä harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia seniori-ikäiset toivovat (tietotekniikka, kieliä, puutöitä, kangaspuut ym.)?

____________________________________________________________________

12. Näettekö tarvetta vanhuudenturvaa antavaan palvelutaloon / tukiasuntoon?

____________________________________________________________________ 

13. Mitä muita konkreettisia toimia tarvittaisiin asumisviihtyvyyden lisäämiseksi?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Mitä luonnon ja maiseman hoitamiseksi kylässä tulisi tehdä?

____________________________________________________________________

15. Luetelkaa tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä asiat, joihin tulisi tarttua Äkäslompolon kylän kehittämiseksi?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

16. Oletko valmis myötävaikuttamaan tontin saamiseksi kylätalolle/nuorisotalolle? _____ kyllä _____ en

17. Minkälaisiin talkootöihin olisit valmis osallistumaan?

o rakentaminen

o maisemanhoito

o lasten kerhotoiminnan järjestäminen

o nuorisotalon saaminen

o juhlien ym. järjestäminen

o tietotekninen tuki

o kotisivujen päivittäminen

o tekstin kirjoittaminen kotisivuille

o lastenhoidon palvelusrinkiin osallistuminen

o yhdistys- tai hanketoimintaan osallistuminen

o muu, mikä? __________________________________________________________

o muu, mikä? __________________________________________________________

 

18. Mitä muuta kyläsuunnitelmassa on syytä ottaa huomioon?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Voit halutessasi vastata myös nimelläsi, jolloin saadaan samalla kerättyä tiedot henkilöistä, jotka ovat valmiita esim. myymään rakennuspaikkoja tai osallistumaan erilaisiin talkoisiin kylän kehittämiseksi.

 

Nimi ja yhteystiedot (vapaaehtoinen) ________________________________________

 

 

 

KIITOS!